چیـنـی پـردیــس همـراه روزهـای خاطـره انگیــز

زمانبندی ارسال سفارشات تاریخ 1400.12.21 الی 1401.01.15

زمانبندی ارسال سفارشات تاریخ 1400.12.21 الی 1401.01.15

زمانبندی ارسال سفارشات در ایام نوروز

 

مشتریان محترم مجموعه چینی پردیس کاشان
بدینوسیله به اطلاع می رساند سفارشاتی که پیش از تاریخ 1400.12.21 در وبسایت ثبت شوند طبق روال گذشته ارسال خواهند شد و تحویل سفارشات طی 3 روز کاری برای شهرهای نزدیک و 5 روز کاری برای شهرهای دور از تهران انجام خواهند شد.
لذا ضمن عرض پوزش از مشتریان عزیز تمامی سفارشاتی که در بازه ی زمانی 1400.12.21 الی 1401.01.15 روی وبسایت ثبت شوند در نیمه دوم فروردین ماه، پس از تعطیلات نوروزی ارسال خواهند شد.