چیـنـی پـردیــس همـراه روزهـای خاطـره انگیــز

رویداد تاسف بار درگذشت مرحوم مهندس فریبرز عسکریان دماوندی

رویداد تاسف بار درگذشت مرحوم مهندس فریبرز عسکریان دماوندی

مجموعه چینی پردیس کاشان ؛ با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحوم مغفور شادروان مهندس فریبرز عسکریان دماوندی (فرزند جناب آقای حاج علی عسکریان) را به اطلاع کلیه دوستان و آشنایان محترم می رساند.

ضمن عرض تسلیت به خانواده بزرگوار عسکریان دماوندی از درگاه خداوند متعال ، آرزوی رحمت و مغفرت الهی برای روح آن مرحوم و صبر و شکیبایی برای اعضای خانواده و بازماندگان ایشان را داریم .
روحشان غرق در نور و رحمت و آرامش