چیـنـی پـردیــس همـراه روزهـای خاطـره انگیــز
محصولات نیوبن
سرویس های 8 نفره پردیس
طرح فرانسیس قالب ایزابل
طرح ویلیج از قالب الگانس
طرح آلما از قالب پاریس

چیـنـی پـردیـس از آغـاز تاکنـون

چینی پردیس کاشان باسابقه بیش از سه دهه در تولید انواع ظروف چینی خانگی و هتلی مفتخر است که  با استفاده از آخرین تکنولوژی و ماشین آلات توانسته مراحل پیشرفت را از نظر کمی و کیفی طی نموده وبا ارتقا دانش فنی در بالاترین حد استاندارد جهانی به تولیدات مطلوب نظر مشتریان نایل آید .

دربـاره چیـنی پـردیـس