چیـنـی پـردیــس همـراه روزهـای خاطـره انگیــز
اطلاعیه مهم

چیـنـی پـردیـس از آغـاز تاکنـون

چینی پردیس کاشان باسابقه بیش از سه دهه در تولید انواع ظروف چینی خانگی و هتلی مفتخر است با استفاده از آخرین تکنولوژی و ماشین آلات توانسته است مراحل پیشرفت را از نظر کمی و کیفی طی نموده وبا ارتقا دانش فنی در بالاترین حد استاندارد جهانی به تولیدات مطلوب نظر مشتریان نایل آید .

دربـاره چیـنی پـردیـس