چیـنـی پـردیــس همـراه روزهـای خاطـره انگیــز

نمایشگاه بین المللی امبینت آلمان 2020

نمایشگاه بین المللی امبینت آلمان 2020

نمایشگاه بین المللی امبینت آلمان 2020

با کمال مسرت و افتخار ، بار دیگر مشارکت مجموعه چینی پردیس کاشان را در نمایشگاه بین المللی امبینت آلمان در سال 2020 میلادی به اطلاع شما عزیزان می رسانیم .
حضور شایسته و همراهی بی نظیر شما عزیزان سزاوار تکریم و احترام است ما  قدردان حمایت و همراهی شما صاحب نظران گرامی هستیم .

Hall 6.1
Stand A66
(7-11) February 2020