چیـنـی پـردیــس همـراه روزهـای خاطـره انگیــز

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی تهران

در آستانه برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی در محل دائمی نمایشگاه های تهران ، فرصت را غنیمت شمرده و از شما همراهان عزیز چینی پردیس کاشان دعوت می نماییم تا از تولیدات این شرکت در سالن خلیج فارس ، غرفه چینی پردیس کاشان از تاریخ 1398/08/28 لغایت 1398/09/01 بازدید فرمایید .

حضور گرم و صمیمی شما همراهان عزیز در غرفه چینی پردیس کاشان ، موجب امتنان و افتخار است .

آدرس :

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ، سالن خلیج فارس ، غرفه چینی پردیس کاشان

ساعت بازدید : 

9:00 الی 17:00

تاریخ :

1398/08/28 لغایت 1398/09/01